Kur’anın aydınlığında

KUR’AN’IN AYDINLIĞINDA

Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racîm.

“De ki: “Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi bilmektedir.” Hucurat 49/16

“Ta, sin. Bunlar Kur’an’ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.” Neml 27/1

“İnananlara rehber ve müjdedir.” Neml 27/2

“Onlar ki namazı kılarlar, zekâtı verirler ve âhirete de kesin olarak inanırlar.” Neml 27/3

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi.” Yunus 10/57 Bu girişin kalanını oku »

Kurtuluşun tek ölçüsü

KURTULUŞUN TEK ÖLÇÜSÜ

Allah, zerreden kürreye varlıkları yarattı ve aynı zamanda onların misyonlarını da belirledi/yükledi. Bütün varlıklar hücresinden bütünlüğüne kadar bu ilahi kodlamaya tabidir. Bu girişin kalanını oku »

Kader konusu

KADER KONUSU

(Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racîm)

1- ALLAH’IN KADER ÖĞRETİSİ;

Kur’an’da kader kelimesi; takdir etmek/yapmak/oluşturmak (77/23, 10/5…), ölçü (her şeyin bir ölçüye göre yaratılması 54/49), ölçmek biçmek (74/18-23), kısmak (89/16), sahip olmak (48/21), gerekli güç/donanım/ölçü (17/30…), güç getirmek (21/87), kıymet (97/1-3), yemek kazanı (34/13), Allah’ın sıfatı (2/20…) gibi anlamlarda geçmektedir. Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’i sorumluluk

KUR’AN’İ SORUMLULUK

Kur’an’ın mesajı/çağrısı bireysel/kişisel odaklı olup önce kişiyi inşayı hedefler. Daha doğrusu onu cennete varis kılmak ister. Bu girişin kalanını oku »

En doğru rehberden öğütler

EN DOĞRU REHBERDEN ÖĞÜTLER

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

“Kur’ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın! Nahl 16/98” Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’dan hatırlatma

KUR’AN’DAN HATIRLATMA

    İnandığımızı söylemek yerine Kur’an’ın ne dediğini anlayarak onun dediği istikamete yönelmek hidayettir/kurtuluştur. Bu girişin kalanını oku »

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

Özellikle elektronik bir eşya piyasaya sürülürken, yanında bir de kullanma kılavuzu verilir ve  alıcının buna uyması istenir. Bu girişin kalanını oku »

2015-2016 Eğitim Yılı Dolayısıyla İlgili Basın Açıklaması

KUR’AN EVİ DERNEĞİ

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Yeni eğitim öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile üniversiteye yeni kayıt olan ve devam eden öğrenciler ve yakınları için bir telaşla beraber, bir heyecan ve ilerisine dönük bir umut ve beklentidir. Bu girişin kalanını oku »

Ailede mutluluk ve evlilik sanatı

AİLEDE MUTLULUK VE EVLİLİK SANATI

Her şeyden önce evlenmeyi göze almak, dünyanın başarılması en zor sanatlarından birisini icrâ etmeyi göze almaktır. Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’ın yol göstericiliği

KUR’AN’IN GÖSTERDİĞİ YOL HARİTASI

Kur’an’ın rehberliği

Eûzi Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm

“Rabbinizden size indirilene uyun, O’nun dununda velilere uymayın. Ne az hatırlıyorsunuz!” A’râf 7/3 Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «

» Yeni yazılar