Basın Bildirisi'e dön

Kur’an’ı anlama usulü

KUR’AN’I ANLAMA USULÜ

Kur’an Evi Derneği tarafından 07/05/2013 Salı günü İlimiz Kültür Merkezi Salonunda, “Kur’an ve Sünnet Temelinde KUR’AN’I ANLAMA USULÜ” konulu konferans düzenlenmektedir. Alanında bir ilk olan konferansa konuşmacı olarak, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Yrd. Doç. Dr. Fatih ORUM katılacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Fatih ORUM, 1975 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehir’de Hafızlığını tamamlayan Fatih ORUM, Eskişehir İmam Hatip Lisesini, ardından da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ( İslam Hukuku Bölümü)’ nü bitirdi. Değişik okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan,   2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçen ve Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim üyesidir.

            Okuma, yazma ve konuşma anlamında iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

“İstihsan Metodunun Kâsânî’nin Bedâi’us–sanâi’- adlı eserinde kullanılışının tahlilli tenkidi”  çalışmasıyla Yüksek Lisansını;  “Klasik Fıkıh Kaynaklarındaki Kıyas Anlayışının Kur’an Açısından Değerlendirilmesi” çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

1) “Fıkıh Usulünde İstihsan Metodu”

2)” Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu”

3)”Kur’ân Sünnet Bütünlüğü Temelinde Kur’ân’ı Anlama Usulü”, adlı üç kitap yayınladı.

Değişik konularda makaleleri ve sunduğu Tebliğ’den bazıları şunlardır;

“Kur’ân Işığında Küçüklerin Evlendirilmesi Meselesi”,“Serahsî’ye Göre İcmânın meşruiyeti”,

“Kur’ân’a Göre Rasûl’e İman İtaat ve İttibanın Anlamı,

“Kur’ân’ın Kur’ân’ı Açıklama Metodu, İslam Hukukçuları  Koordinasyon Toplantısı ,

Kur’ân ve Fıtrat, Uluslararası Kur’an’da Hikmet Fıtrat ve Ehl-i  Beyt Sempozyumu