Açılış Konuşması

 

 

KUR’AN VE SÜNNET TEMELİNDE KUR’AN’I ANLAMA USÛLÜ 

 

KONFERANS AÇIŞ KONUŞMASI     

 

07.05.2013

 

Kur’an Evi Derneği olarak, “Kur’an ve Sünnet Temelinde KUR’AN’I Anlama Usûlü” konulu, yeni bir konferansla, sizlerle buluşturduğu için Allah’a hamdolsun. Konferansımıza katkı veren başta Niğde Belediyemiz olmak üzere, herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

 

İslâm din olarak, Allah Resulünün şahsında ve onun vefatıyla tamamlanmıştır. 

 

“….Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı  seçtim…” Mâide 5/3

 

İşte bize bu dinin kitabına sımsıkı bağlı kalmamız ve tefrikaya düşmememiz bizden istenmektedir.

 

Şöyle düşünebiliriz; akıllı bir bina, tam teslimat, yanında kullanma kılavuzu ve talimatı. Tam teslimat deyince ne anlıyoruz? Dışarıdan hiçbir şekilde aslı üzerine bir müdahalenin yapılamayacağını, kullanım kılavuzuna uyulacağını. Öyle değil mi?

 

İşte Kur’an ve aynı zamanda kendi içinde kullanma kılavuzu.

 

Kur’an; hayatımızın her alanında, bilimde, sanatta, siyasette, uluslar arası ilişkilerde, dünyayı imarda, ahlaki bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızda, dindarlığımızda, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde bize rehberlik etmelidir.

 

Kur’an’ın bize hedef gösterdiği samimiyet, takva, Allah rızası ve sonunda Allah katında kurtuluş, gündemimizden çıkmamalı ve dindarlığımız, birbirimize üstünlük sağlama aracına dönüşmemelidir.

 

            Bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızda, Allah’ın İlah, Rab, Melik, Hâkim sıfatlarını unutmamamız ve Hıcr 99’da da belirtildiği gibi, ölüm gelip çatıncaya kadar ve her an, Kur’an’la canlı kalmamız bizden istenmektedir. Tıpkı teçhizatlı bir askerimizin, mayın tuzağına karşı, gerek dedektör, sinyal karıştırıcı ceymırlarla önlem aldığı gibi, şeytan ve şeytanın çekim alanına giren insanların ve ürettiklerinin tuzağına karşı, Kur’an, bizim detektörümüz, navikasyon cihazımız, yol göstericimiz olmalıdır.

 

“Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. Şu halde O’na uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.” Enam 6/155

 

Bu anlamda bu konferansın, alanında bir ilk olduğunu, Genç bilim insanı Sayın Fatih Orum Hocamızdan istifade edeceğimizi düşünüyoruz.

 

Konferansımızın, dinimizi daha doğru anlamaya vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

                                                                                         Savaş ÖREN

                                                                                                 Kur’an Evi Derneği Başkanı