Özgeçmiş

PROF. DR. MEHMET ZEKİ DUMAN

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman; 1952 Yılında Sivas, Şarkışla ilçesi, Gümüştepe köyünde doğdu. İlk ve orta öğretiminden sonra, 1973 de Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. 1977 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Tefsir Asistanı olarak atandı. 1984 tarihinde Tefsir Bilim Dalında Doktor, 1987 tarihinde Doçent, 1993 tarihinde de Profesör unvanlarını aldı.

Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı gibi görevlerinde bulundu. Prof. Dr. M. Zeki Duman hâlen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

İlmî ve akademik çalışmalarını yanında, Bilimsel Dernek ve Kuruluşlardaki Üyeliklerinin yanında, çok sayıda Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılara katıldı, bilimsel makaleler yayınladı çok sayıda konferans verdi ve panele katıldı.

            Yayınlanan başlıca eserleri şunlardır;

“Beyanü’l-Hak: Kur’an-ı Kerimin Nüzul Sırasına Göre Tefsiri”,

“İslam’da Namaz ve Teheccüd”,

“Kur’an-ı Kerim’de Örtünmenin Sınırları “,

“Beş Surenin Tefsiri”

“Kur’an-ı Kerim’de Adabı Muaşeret”,      

“Kur’an-ı Kerim açısında Vahiy Gerçeği”,

“Nüzulünden Günümüze Kur’an ve Müslümanlar”,     

“Uygulamalı Tefsir Usulü ve Tarihi I”,

Kur’an-ı Kerim ve Tıbba Göre İnsanın Yaratılışı ve Tüp Bebek Hadisesi”,    

“Kur’an-ı Kerim’de Adab-ı Muâşeret” 

Devam eden kitap çalışmaları ise;

Kur’an’ın (İslâm’ın) köle ve cariye sorununa yaklaşımı,

Kur’an-ı Kerime göre Hz. Muhammet

Kur’an Açısından Nesh ve Müteşabih Ayetler Meselesi

Hocamızın konferans ve çalışmalarından dikkatinizi çekeceğini umduğum birkaç çalışma başlığını sizlerle paylaşmak istiyorum;

“Kur’an’ı Anlamada Metod ve İlkeler”,            

“Kur’an-ı Anlamada Temel Prensipler”
Kur’an’ı Anlamak ve Yaşamak”,     

“Dindar Kişinin Temel Üç Vsafı: Doğruluk, Itkan ve En İyiye Erişmede Yarış”,    

“Neden Yeni Bir Tefsir”,           

“Kur’an’da “İnsan”, Erkek veya Kadın’dan Önce Gelir”

“Kur’an’ı Anlamak”,            

“Kur’an’da Örtünmenin Temel Sınırları”

“Kur’an’da Zîynet Kavramı ve Örtünmedeki Yeri”,   

“Tüp Bebek”,

“Kader İnsana Değil, İnsan Kaderine Hükmetmelidir!”,   

“Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak”

Aynı zamanda Hocamızın www.zekiduman.com isimli webb sitesi de bulunmaktadır.