Açılış Konuşması

Sayın Belediye başkanım,

Kıymetli protokol,

Partilerimizin, sendikalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları

Saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler,

Konferansımıza hoş geldiniz.

Konferans talebimizi kabul ederek bizleri onurlandıran Sayın Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman Hocam, Niğde’mize hoş geldiniz.

            Kur’an Evi Derneği olarak hepinizi saygıyla selamlıyor; Yüce Allah’ın Rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimize olsun diyorum.

2012 yılı Şubat ayında faaliyete geçen derneğimiz, yasal çerçevede halkımıza açık bir dernektir.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana, tüzük çerçevesinde faaliyetlerine devam etmekte olup, Niğde ve Bor Belediyelerimizin katkılarıyla şimdiye kadar dört konferans düzenlemiştir. Merkezi İstanbul’da bulunan Yardımeli Derneği ile ortaklaşa bir köyümüze giyecek yardımında bulunmuştur. Huzurunuzda başta belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Kur’an Evi Derneği, “Kadın” ve “Nübüvvet” isimli iki bülten çıkararak kamuoyuna sunmuştur.

Toplumun temel ve en önemli harçlarından biri olan din ve din öğretiminin, yasal çerçevede ve doğru olarak örgün eğitim içinde yer alması konusunda (Kur’an-ı Kerim, Siyer, Temel Dini Bilgiler) faaliyet göstermiş olup görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır.

Malumunuz bu dersler şu anda okullarımızda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Bu konuda arzumuz, eksiklikler var ise onların ortadan kaldırılmasıdır. Bu konuda başta parlamentomuz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz

Derneğimiz, dini algımızı, dini düşüncelerimizi, oluşan dini kültürümüzü, Kur’an’ın mihengine vurmayı zaruri görür. Çünkü Kur’an, gerçekten Allah Katında kurtulmak için arayış içinde olan insanın tek rehberidir. Bu rehber bize Nebi-Rasul’ün vasıtasıyla ulaşmıştır. Bu anlamda Rasule tabi olmak, yani sünnete tabi olmak Allah’a tabi olmaktır. Tüm Nebi-Rasullerin bizden istediği Allah’ın bu vahyine tabi olmaktır.

“Allah’ın, kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet (peygamberlik)verdiği hiçbir insanoğlunun, diğer insanlara, “Allah’ı bırakın, bana kul olun” demesi mümkün değildir. Fakat O, “öğrettiğiniz ve okuyup öğrendiğiniz kitap sayesinde Rabbe hâlis kul olun” der.” Âl-i İmran 3/79 

İşte onun için Konferansımızın konusunu “Kur’an ve Müslümanlar” olarak seçmiş bulunmaktayız.

Konuyla ilgili Sayın Mehmet Zeki Duman Hocamızdan istifade edeceğimizi düşünüyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.                                                                                                              .                                                                                                    .                                                                           Savaş ÖREN
                                                                                            Kur’an Evi Derneği Başkanı