ENAM: 70, 71, 72, 73. Âyetler

ENAM: 70, 71, 72, 73. Âyetler

Eûzü-Besmele

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla.

Dünya hayatına aldanıp da, dinlerini oyun ve eğlence dönüştüren kimseleri, kendi hallerine terk et, ve onlara Kur’an ile şunları hatırlat: Her kişi yapıp ettiklerine karşılık rehin tutulmuştur. Hiç kimse için, Allah’tan başka bir koruyucu, yada bir şefaatçi bulunmamaktadır. Kişi yapıp ettiklerine karşılık bütün dünyayı, fidye olarak verse, asla kabul edilmeyecektir. Onlar, kazandıklarına karşılık, rehin tutulmuş kimselerdir; hakkın üstünü örtmeleri sebebiyle, onlara kaynar bir içecek, can yakıcı bir azap vardır.

De ki: “Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şimdi biz, Allah’ı bırakıp da, bize, fayda da zarar da vermeyen şeylere mi yalvaralım; tıpkı “Bize gel” diye doğru yola çağıran arkadaşlarına rağmen şeytanların ayartarak, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaştırdığı kimse gibi, ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye mi dönelim?! De ki: “Hiç şüphesiz doğru yol, ancak Allah’ın gösterdiği yoldur. Bize âlemlerin Rabbine boyun eğmemiz emredildi ve:  . “Namazı ikame edin (zamanında ve dosdoğru olarak kılın) ve O’na karşı gelmekten sakının!  Zira, topluca huzuruna götürüleceğimiz O’dur, denildi.

Gökleri ve yeri yüce bir amaç için yaratan O’dur.  O’nun “Ol!” dediği an hemen oluverir, sözü de gerçektir. Sûra üflendiği gün, egemenlik tamamen O’na aittir. O görüneni de, görünmeyeni de biler. Her şeyi yerli yerince yapan, her şeyden haberdar olan O’dur.

Sadeka’llahü’lazîm.