Meal

Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığınırın
Bismillehirrahmênirrahîm
İyiliği sonsuz ikramı bol olan Allah’ın adıyla
10 Yunus:104-109

De ki: “Ey insanlar, benim dinimden kuşkuda iseniz, ben sizin Allah’ın berisinden kulluk ettiklerinize kulluk etmeyeceğim. Tam aksine ben, sizin canınızı alacak olan Allah’a kulluk edeceğim. Bana, müminlerden olmam emredildi.”

Yine bana şöyle emredildi; “Katıksız olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma”

Allah’ı bırakıp da, sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere dua etme. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen, zâlimlerden olursun.”

Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki, onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

De ki: “Ey insanlar, size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.”

Sana vahyolunana uy, ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

11 Hud:1-2

Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitaptır ki, ayetleri sağlamlaştırılmış; sonra hikmet sahibi, ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Öyle ki, Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Kuşkusuz, ben size O’ndan gelen bir uyarıcı ve müjdeciyim.

Sadakallah’ü-l azîm.  Azim olan Allah doğru söyledi.