Basın Bildirisi

                                                   

   KONFERANS     

6 Temmuz 2012  Saat:20:30 de,  Bor Halil Nuri YURDAKUL Kültür Merkezi’nde, Bor Belediyesi ile Niğde Kur’an Evi Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri, konuşmacı olarak da Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman’ın katılacağı “İslâm’da kadın ve aile” konferansı yapılacaktır.      

Prof Dr. Mehmet Zeki DUMAN,  Niğde’de

            Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman, Bor belediyesi ve Kur’an Evi Derneğinin ortaklaşa hazırladıkları “İslâm’da Kadın ve Aile” konulu Konferans verecek. Olumsuz şekilde zaman zaman değişik şekillerde gündeme gelen “kadın konusu ve boşanmanın evlenmeyi geçtiği ve aile içi sıkıntıların toplumu etkilediği bir dönemde” böyle çalışmaların önemi daha da hissedilir bir önem arz etmektedir.

 Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman;

1977 tarihinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Tefsir Asistanı olarak atandı. 1984 tarihinde Tefsir Bilim Dalında Doktor, 1987 tarihinde Doçent, 1993 tarihinde de Profesör unvanlarını aldı.

Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olan Duman, Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

İlmî ve akademik çalışmalarıyla beraber, Bilimsel Dernek ve Kuruluşlardaki Üyeliklerinin yanında, çok sayıda Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılara katıldı, kitaplar, bilimsel makaleler yayınladı, çok sayıda konferans verdi ve panele katıldı.

            Devam eden kitap çalışmaları ise; Kur’an’ın (İslâm’ın) köle ve cariye sorununa yaklaşımı, Kur’an-ı Kerime göre Hz. Muhammet, Kur’an Açısından Nesh ve Müteşabih AyetlerMeselesi.
            Hocamızın konferans ve çalışmalarından birkaç başlık; Kur’an’ı Anlamada Metod ve İlkeler”, “Kur’an-ı Anlamada Temel Prensipler”,  “Kur’an’ı Anlamak ve Yaşamak”,  “Dindar Kişinin Temel Üç Vsafı: Doğruluk, Itkan ve En İyiye Erişmede Yarış”, “Neden Yeni Bir Tefsir”, “Kur’an’da “İnsan”, Erkek veya Kadın’dan Önce Gelir”,  “Kur’an’ı Anlamak”, Kur’an’da Örtünmenin Temel Sınırları”,  “Kur’an’da Zîynet Kavramı ve Örtünmedeki Yeri”, “Kader İnsana Değil İnsan Kaderine Hükmetmelidir!”,  “Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak”.

                Bor İlçesi Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezinde, bugün, saat 20.30’da başlayacak konferansa tüm hemşerilerimiz davetlidir.