Açılış Konuşması

(SAVAŞ ÖREN)

Sendikalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri,Kıymetli hanım efendiler, beyefendiler, konferansımıza hoş geldiniz.

Yoğun çalışmaları, yurt dışı ve yurt içi programları arasında bize zamanını ayırarak, davetimizi kabul eden, medyamızın ve kamuoyunun yakından tanıdığı Değerli İlim insanı, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır Hocam, “Kur’an-Sünnet Bütünlüğü “ konferans talebimizi kabul ederek ilimize teşrif ettiler ve bizleri onurlandırdılar.
Değerli hocam, Niğde’mize hoş geldiniz.
Kamuoyunu doğru bilgilendirme anlamında, Niğde’mizin, gözü, kulağı dili olan Basınımızın değerli mensupları, sizler de hoş geldiniz.
Kur’an Evi Derneği olarak hepinizi saygıyla selamlıyor; Yüce Allah’ın Rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimize olsun diyorum.

Şubat ayında faaliyete geçen derneğimiz, yasal çerçevede halkımıza açık bir dernektir. Bilim insanlarıyla ilişki halindedir. Bilgiyi, müminin yitik malı görür, durağanlığın, bilgi üretimsizliğinin, sorgusuz bir taklitçiliğin ve insan iradesini körelten bir teslimiyetin, felaket olduğuna inanır.

Değerli misafirlerimiz; vahiy insanlığı aydınlatan bir ışıktır, hidayet rehberidir, apaçık beyandır, hak ile batılı ayıran ölçüdür, zikirdir, şifadır, rahmettir, en doğru yola götürür, tehlikelere karşı uyarıcıdır, şaka değildir. Vahyin aydınlığındaki akli düşünceyi, insanlık tarihi ve kendi tarihi sürecimizde oluşan kültürel oluşumlara eleştirel bakışı, ilmi düşünceyi rehber olarak kabul ediyoruz.

Bu anlamda halkımızı, başta Niğde Üniversitemiz olmak üzere, diğer üniversitelerimizdeki bilim insanları ile buluşturmak istiyoruz.

Tüm sıkıntılardan kurtulmamızı, takdiri Allah’a ait olan “takva”yı, birbirimize karşı kullanmak değil, hayırda-iyilikte-güzel davranış ve eylemde bulunarak, “bir numaralı Müslüman olmalıyım” anlayışının önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu anlayış, birbirimize karşı dindarlık yarışına girmeyi önleyecektir. İslâm’ın istediği dindarlığın, bireysel olarak yapılmasının gereğini ve bundan hepimizin sorumlu olduğu bilincini bizlerde oluşturacaktır.

Bu anlayış, Kur’an’a ve râsül’e parçacı yaklaşımı değil, bütüncül yaklaşımı sağlayacaktır.

Ayrıca bizleri; bireysel, yöresel ve evrensel sorumluluklarımızın olduğu gerçeğiyle buluşturacaktır.

Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.

29.04.2012

Savaş ÖREN

Niğde Kuran Evi Derneği Başkanı