«

Kongre İlanı

KONGRE İLANI

NİĞDE KUR’AN EVİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Niğde Kur’an Evi Derneğinin olağan genel kurul toplantısının dernek binasında 2.12.2018 Pazar günü saat 14.00 de, çoğunluk sağlanamaması halinde toplantının 9.12.2018 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek  karara bağlanacaktır.

Gündem maddeleri;

  • Açılış ve yoklama,
  • Divan teşekkülü,
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  • Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrası,
  • Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış.

Kur’an Evi Derneği Yönetim Kurulu