«

»

Dinde hüküm Allah’a aittir.

DİNDE HÜKÜM ALLAH’A AİTTİR

Euzübillahimineşşeytanirracim

“Andolsun ki Kur’ân’ı düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı?” Kamer 54/32

“Hüküm vermek yalnız Allah’a aittir. Kendisinden başkasına değil yalnız O’na ibadet etmenizi emretti. İşte dosdoğru din budur! Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Yusuf 12/40

“Üzerinde ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah’a aittir.” Şura 42/10

“Yoksa onların Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı var? Eğer önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı muhakkak aralarında hükmolunurdu. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır.” Şura 42/21

“O kendisinden başka ibadete layık ilah bulunmayan Allah’tır. Dünyada ve ahirette hamd O’na mahsustur. Hüküm O’nundur yine O’na döndürüleceksiniz.” Kasas 28/70

“Hükmünde hiçbir şeyi ortak kabul etmez.” Kehf 18/26

“Allah hükmeder. O’nun hükmünü iptal edecek hiçbir kimse yoktur.” Ra’d 13/41

“Şüphesiz ki yaratma da emir de O’nun hakkıdır. Âlemlerin Rabbi olan Allah yücedir.” A’raf 7/54

“Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdiğinde inanmış erkek ve kadınların artık işlerinde başka yolu seçme hakları yoktur. Her kim Allah’a ve Rasulüne başkaldırırsa apaçık bir şekilde sapmış olur.” Ahzab 33/36)

“Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.” Enam 6/106

“Bize karşı başka bir şey uydurman için, az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden seni saptıracaklardı. O zaman seni dost edineceklerdi.” İsra 17/73

“Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet! Onların hevalarına uyma! Allah’ın sana indirdiği şeylerden bazılarında seni fitneye düşürmelerinden sakın!” Maide 5/49

“Hüküm yalnız Allah’a aittir. O’na güvendim. Güvenenler de O’na güvensin.” Yusuf 12/67

“Yalnız Allah’ın hükmüne çağrıldığınız zaman kabul etmiyorsunuz. Fakat (bununla birlikte şirk unsuru olan) başka hükümler söz konusu olunca kabul ediyorsunuz. Oysa hüküm yalnız her şeye gücü yeten Allah’a aittir.” Mü’min 40/12

“Size apaçık kitabı indiren Allah’ın hükmünden başka bir hüküm kabul eder miyim?” En’am 6/114

“Diyorlar ki; hüküm verme işinde bize bir pay var mıdır? De ki; emrin ve hükmün tamamı yalnız Allah’a aittir.” Al-i İmran 3/154

“Onlar, kendilerine kitap, hüküm ve nebîlik verdiğimiz kimselerdir.” En’âm 6/89

“Sana bu kitabı, tümüyle gerçek olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Sakın hainlerin savunucusu olma.” Nisa 4/105
…………………………………………….
“iyi bil ki, halis din ancak Allah’ındır. Ondan başka, kendilerine bir takım evliya edinenler de şöyle diyorlar: “- Biz onlara ibadet etmiyoruz, ancak bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye yapıyoruz.” Elbette Allah, onlarla müminler arasında, ihtilâf edip durdukları şeyde (din hususunda) hükmünü verecektir. Muhakkak ki Allah, yalancı olan, kâfir olan kimseyi doğru yola çıkarmaz.” Zumer 39/3

“Dediler ki: “Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?” De ki: “İster taş olun, ister demir. İsterse aklınıza imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık!” Diyecekler ki: “Bizi hayata kim döndürecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve “Ne zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek.” İsra 17/49-52

“Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” Enbiya 2147

“Ve Allah, O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. Hamd önce de ve ahirette de O’nun içindir. Ve hüküm O’na mahsustur ve O’na döndürüleceksinizdir”. Kasas 28/70

26.8.2016