«

»

Kullanım kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

Özellikle elektronik bir eşya piyasaya sürülürken, yanında bir de kullanma kılavuzu verilir ve  alıcının buna uyması istenir. Kullanım kılavuzu dışında kullanımdan dolayı oluşan hatalardan üretici firma garanti vermez ve garanti kapsamı dışında değerlendirir. Çünkü üretici firma mamulün üretilmesinde en doğru bilgiye sahip olup, kılavuzu ona göre hazırlar/hazırlatır.

İnsanın yaratıcısı olan Allah’da, yaratılışında bir dahli olmayan insana, insanın yaratılış amacını ve bu amaca ulaştıracak ilkeleri, nebiler/peygamberler vasıtasıyla en doğru kılavuz (Enam Suresi 6/114, Yunus 10/94, Hucurat 49/15…) olduğunu bildirmiştir.

Nebilerin ortak mesajı olan bu kılavuza sımsıkı bağlı kalma (Zuhruf 43/43) ve gereğine yönelme yerine (Bakara 2/25, 277, Al’i-İmran 3/57…), insanlar ve özellikle dini anlattıklarını iddia edenler (Tevbe 9/31) tarafından  “tam olan” bu kılavuz, yetersiz  görülmüş veya suni kılavuzlar ihdas edilerek (Nisa 4/115, Neml 27/92) veya bu ilahi kılavuzun (Kitabın/Kur’an’ın)  yeterli şekilde anlaşılamayacağı iddia edilerek (Kamer 54/17, 22, 32, 40) veya bu ilahı kılavuz kutsanarak devre dışı bırakılmıştır.

İnsanlığının temel problemi bu olup, yaratılışında ve buna uygun kılavuzun ortaya konulmasında bir dahli olmayan insanın, ilahi iradenin insanlar için belirlediği/vahyettiği, arı duru olan bu kılavuzu hayatımızın merkezine alma ve gereğine yönelme, insanın ve insanlığın tek kurtuluşudur (Hac 22/54).

Bunu görmeyen veya dikkate almayan her görüş ve düşünce sahibinin  karşılaşacağı sonuç, pişmanlık ve hüsrandır (Enbiya 21/45, Nahl 16/104, 117…).

Mutlu bir hayatı ve geleceği istiyorsak, “yeterli ve tam olan” ve hiçbir katışıklığı kabul etmeyen bu kılavuza (Kur’an’a) yönelerek, anlamaya çaba ve gayret göstererek kendimizi onun aydınlatıcı nuruna bırakmalıyız (İsra 17/9).

Eûzübillahimineşşeytânirracîm.

“Kim de Rahman’ın Zikri’ni (Kur’an’ı) görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan musallat ederiz. Artık o, onun uydusu haline gelir.”  Zuhruf 43/36

“Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan başka İlah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.” En’am 6/106

“Sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” Ahzab 33/2

“Rabbinizden size indirilene uyun, Onun berisinde (Allah’a yaklaştırır zannıyla) başka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?” Araf 7/3

 “Elif Lâm Râ. Bu bir Kitap’tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.” İbrahim 14/1

27.3.2016