«

»

Hayırla da, şerle de

HAYIRLA DA, ŞERLE DE

Euzübillahimineşşeytanirracim

“Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz.” Enbiya 21/35

“Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.” Bakara 2/155

“Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet kılardı; ancak dileyeni/koyduğu ölçüye uymayanı saptırır, dileyeni/koyduğu ölçüye uyanı hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan muhakkak sorumlu tutulacaksınız.” Nahl 16/93

“Sana da önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona ‘bir şahid-gözetleyici’ olarak Kitab’ı indirdik. Öyleyse aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların hevalarına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.” Maide 5/48

“Eğer Allah dileseydi, onları her halde tek bir ümmet kılardı. Ancak O, dileyeni kendi rahmetine sokar. Zalimlere gelince; onlar için ne bir veli vardır, ne bir yardımcı (bulursun).” Şura 42/8

Yukarıdaki ayetlerin anlaşılması için Kur’an’ın konuyla ilgili ayetlerinin bütünlüğü göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İnsanın ömrü/hayatı içinde başına değişik şeyler gelmekte veya insan değişik şeylerle karşılaşmaktadır. Bu karşılaştığı şeyler karşısındaki takınacağı tutum konusunda Allah insana vahyiyle rehberlik yapmakta ve yol göstermektedir. İnsandan istenen Allah’ın koyduğu ölçüler içinde insanın hareket edebilmesidir. Yoksa Allah insana şer vererek imtihan etmemekte ve şerrin insanın yanlış tercihlerinin bir sonucu olarak insanlardan, cinlerden ve yaratılanlardan (Felak, Nas Sureleri, Şuara 42/30) geldiği bize bildirilmektedir.

Nahl 16/93, Maide 5/48, Şura 42/8 ayetlerinde ifade edilen “tek ümmet” konusu ise, insana bahşedilen akıl, irade seçeneklerine dayalı olarak Allah aynı zamanda da vahyiyle rehberlik yapmaktadır. Buna dayalı olarak insanın imtihana tabi tutulacağını ve imtihanın sonucu karşılaşacağı sonuçlar insanlara bildirmektedir. Yoksa Allah’ın Kur’an dışı yönelmelerden de razı olduğu değildir.