«

»

Olağan Kongre Konuşması

KONGRE KONUŞMASI

5.12.2015

Kur’an Evi Derneğimizin Saygıdeğer Üyeleri!

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Derneğimizin olağan kongresine hoşgeldiniz.

Allah’a hamdosun, ülkemizde “Kur’an Evi Derneği” adı altında ilk derneği kurmak bize nasip oldu. Bu itibarla kuruluşunda ve daha sonraki süreçte, üyelik ve derneğimizin diğer faaliyetlerinde, bizlere yakın desteğini veren başta siz saygıdeğer üyelerimizin katkıları, bizler için çok önemli olup saygıya değerdir. Bu itibarla tekrar hepinize teşekkürlerimizi sunarız.

Öncelikle derneğimizin kurucuları arasında yer alan değerli büyüğümüz Opr. Dr. Mehmet Ali Alan Ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Buluşma yerimiz inşaallah, Allah’ın mümin kulları için hazırladığı Cennet yurdu olsun.

Cenneti hak etme ise, Allah’ın Kur’anda bize bildirdiği doğru bir iman, imanın gereği olan salih amel ve şirkten uzak bir hayattır. Bu konuda Sırat’ı-Müstekım üzere ayaklarımızın sabit kalması Allah’tan dileğimizdir. Allah’tan ayaklarımızın Sırat’ı-Müstekım üzere kalmasını niyaz ederiz.

Saygıdeğer üyelerimiz!

Derneğimiz, kuruluş tüzüğünde de belirtilen ilkelere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

23.01.2012 tarihinde resmi makamlarca tasdiklenen derneğimiz, ilk kongresini 31.05.2012 tarihinde gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana derneğimizin yönetim ve denetleme kurullarında yer alan saygıdeğer üyelerimizden Aytekin Oral, Birdal Akpınar, Yusuf Boz, Süleyman Özata, Mehmet Açıkgöz, Rahmetli Mehmet Ali Alan, Mehmet Torun, Mehmet Güven, Hidayet Özkan, Tahsin Gümüş, Ramazan Arı, Recep Gençer, Hasan Hüseyin Türker ve Emrah Akdamar’a dernek başkanı olarak çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun.

Kur’an Evi Derneği, inşaallah her üyemizin ileride iftiharla anacağı ve anlatacağı bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz; tamamıyla insan odaklı olup, direk vahyi ve doğru bilgiyi kendisine ölçü almaktadır. Ulaştığımız doğru bilgiyi; siyasi, mezhebi veya anlayışı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak gayretindeyiz. Bu anlamda Kur’an Evi Derneği iyi niyetli tüm vatandaşlarımıza açık bir dernektir.

Derneğimizdeki eğitimle ilgili faaliyetlerimiz vahyi öğrenmeyi öncelikleri arasına alır. İnsanlara; “bizim dediklerimiz veya yaptıklarımız mutlak ve tek doğrudur” anlayışından öte, vahyin ölçüleri içinde doğruya ulaşma, doğruya yönelme ve teslim olma esastır. İlmi, ilme yönelmeyi, gelişmeyi ve kendimizi sürekli  yenilemeyi, ulaşılmış  veya ulaştığımız doğruların gereğine yönelmeyi, hem kendimiz, hem de geleceğimiz, insanlık için  önemli olduğunu düşünür. Onun için iyilik ve hayırlı eylemler üretmenin aynı zamanda insanlık için önemli olduğunu düşünür.

Dünya, insanoğlunun yaşamı için, İlahi İrade tarafından insanoğlunun kullanımına sunulmuştur. Bireysel anlayışımızda, aile içi, komşuluk ve ülkeler arası  ilişkilerde huzuru yakalamadaki ölçüler, vahıyle İlahi İrade tarafından insanlığa nebiler aracılığıyla sunulmuştur. Bu ölçüler Kur’an olarak elimizdedir. 

Bu kullanımda, insanoğlunun vahyin aydınlatıcı rehberliğinden uzaklaşması sonucu dünya karmaşaya, zindana dönüşebiliyor. Özellikle şuan bölgemiz bunun çok ağır faturalarıyla karşı karşıya kalıyor veya kalabiliyor.

Günümüzde iletişim araçlarının getirdiği karmaşa ve çok farklı bilgi akışı, insanımızın özellikle dış ilişkiler anlamında karşılaştığı farklı yaşam tarzlarına karşılık, İslam’ı doğru anlama en büyük sığınağımızdır. Kur’an Evi Derneği olarak dinimizi doğru anlama konusunda bir katkı sağlayabilirsek bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. Her türlü yanlış bilgiye karşı özellikle gençlerimizi doğru bilgilerle donatma faaliyetimizi, kadın ve çocuk istismarlarına karşı uyarı görevimizi sürdüreceğiz.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana, fiziki mekan ve özellikle alanında ilkler arasında bulunan şu faaliyetlerde bulunmuştur.

 1. Kur’an Evi Derneğimizin Fiziki Mekan çalışmalarımız; İçinde bulunduğumuz binayı elden geçirerek kullanışlı hale getirdik. Pencerelerini PVC ile değiştirdik. İmkan dahilinde odalarımızı tefriş ettik. Yazı tahtası temin ederek gelen gençlerimizin kullanımına sunduk. Şu anda derneğimizde Kimya ve Matematik olarak iki kursumuz devam etmektedir.
 2. Sosyal ve Kültürel çalışmalarımız;
 1. Konferanslarımız;
 1. 29.2.2012 tarihinde Niğde Kültür Merkezinde, “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konulu ve yine Niğde Kapalı Ceza Evinde bir konferans Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır tarafından,
 2.  6.7.2012 tarihinde Bor Kültür Merkezinde “İslam’da Kadın ve Aile” konulu bir konferans, Rahmetli Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman tarafından, yine aynı gün Niğde Kapalı Ceza Evinde bir konferans,
 3. 9.11.2012 tarihinde Derbent Kültür Merkezinde “Kuran ve Müslümanlar” konulu bir konferans Rahmetli Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman tarafından,
 4. 3.3.2013 tarihinde Niğde Kültür Merkezinde “İslam’da Yönetim Anlayışı” konulu bir konferans Prof. Dr. İbrahim Sarmış tarafından,
 5. 7.5.2013 tarihinde Niğde Kültür Merkezinde “Kur’an ve Sünnet Temelinde Kur’an’ı Anlama Usulü” konulu bir konferans Yrd. Doç Dr. Fatih Orum tarafından,
 6. 21.3.2015 tarihinde Bor Kültür Merkezinde “İnsan ve Din” konulu bir konferans Savaş Ören tarafından,
 7. 22.5.2015 tarihinde Bor Kültür Merkezinde “Ailede Mutluluk ve Evlilik Sanatı” konulu bir konferans Adem Doğantemur tarafından verilmiştir.
 1. Basılı yayın;Alanında çok önemli olan “Nübüvvet/Peygamberlik, Rasul/Nebi” kitapcığı derneğimizin yayını olarak 2. baskısını yapmıştır.
 2. Çıkarılan Bültenler;
 1. Kitabımız Kur’an’ı-Kerim,
 2. Dua Allah’a bir yakarıştır,
 3. Kur’an’ı-Kerimi tanıyalım,
 4. Allah Rasulüne itaat,
 5. Kadın, konulu bültenlerden 20.000 civarında bastırılmıştır. Özellikle “kadın” konulu bültenimiz Yüksek Öğrenim Kız yurtlarına ulaştırlmıştır.
 1. Derneğimizin www.kuranevi.org isimli webb sayfamız alanında aynı zamanda büyük bir boşluğu doldurmakta ve kendisini sürekli yenilemektedir. İnternet ortamında “Youtube/Kuranevi Niğde”, “facebook/Niğde Kuranevi” isimli sayfalarımız mevcuttur. Yaptığımız basın toplantılarımız ve konferanslarımız youtube ortamında kalıcı hale gelmiştir.
 2. Basın toplantılarımız ve basın açıklamalarımız,Derneğimiz değişik konularla ilgili çok sayıda basın toplantısı ve açıklaması yapmıştır.

  Kur’an Evi Derneği olarak, özellikle Kur’an’ı-Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hz. Muhammet’in hayatı derslerinin tüm okullarda okutulması konusunda yazılı, görsel, sanal ortamda çalışmalar  yapılmıştır. Şuan bu dersler seçmeli olarak okullarımızda okutulmaktadır. Arzumuz bu derslerin daha planlı ve Kur’an merkezli olarak örgün eğitim içinde yerini almasıdır. Bu konuda çalışmalarımız devam edecektir. Kur’an’ın bilgi olarak dini öğretimin merkezinde olmasının çok önemli olduğu açıktır. Çünkü Kur’an, kendini müslüman olarak tanımlayan müslüman dünyanın ortak değeridir. Bu değerin doğru anlaşılması bizim için hayati önem arzetmektedir. Bunu başaracağımızı ümit ediyorum.

 3. Derneğimiz 2012 yılında “Kur’an’ı Anlama Platformuna” katılmış ve platformun yaptığı “Kur’an Meali” yarışmasının Niğde ayağını temsil etmiştir.
 4. Derneğimiz açıldığından bu yana yaz kurslarını ve şu anda devam eden sene boyu Kur’an’ı öğrenme programını bir bayan hocamızın özverisiyle aralıksız sürdürmektedir. Bu konuda çok sayıda insanımıza yardımcı olmuş durumdayız.  Pazartesi akşamları baylara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Ramazan Ayında derneğimizde hanımlara yönelik, mukabele ve anlamını okuma programı düzenlenmiş ve çok sayıda hanımefendi bundan istifade etmiştir. Derneğimiz bu çalışmalarında hiçbir ücret talebinde bulunmamıştır. En büyük kazancımız duaları olmuştur.
 5. Derneğimiz, Merkezi İstanbul’da bulunan “Yardımeli” derneği ile ortaklaşa, Çınarlı Köyüne giyim yardımında bulunmuştur. Ayrıca bu Ramazan Ayında Bor İlçemizin üç Mahalle Muhtarıyla irtibata geçerek, Yardımeli derneğiyle müşterek 40’ın üzerinde öksüze  kıyafet yardımında bulunmuş, bayrama öksüzlerimizin sevinçle girmesine vesile olmuştur. Özellikle Bor’daki çalışmalarımızda derneğimizin üyelerinden Nurcan Hanımın büyük katkısını ve desteğini gördük. Allah kendisinden razı olsun.

  Yine bu günlerde ihtiyaç sahibi 25 aileye, ikişer battaniye ile dörder torba kömür yardımı için çalışma yapmaktayız. Yardımlarımızın bir kısmını Melendiz’in kırsal kesimlerine ulaştırmayı düşünüyoruz.

  Değerli kongre üyelerimiz,

  Faaliyetlerimiz için olmazsa olmazlarından bir de derneğimizin gelirleridir. Şu ana kadar derneğimizin parasal gelirlerinin kısıtlılığı içinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Özellikle konferanslarımızda Niğde belediyemiz raket, bilbort, davetiye ve basılan duyuru afişlerinde, raket ve bilbortlar konusunda bizlere yardımcı oldu. Bor Belediyemiz ise, salon tahsisi ve ilgili dökümanlar konusunda bizlere yardımcı oldu. Bu manada başta sayın belediye başkanlarımız Faruk Akdoğan ve Sıtkı Eratlı beylere teşekkür ediyorum.

  Rahmetli Mehmet Ali Alan  Ağabeyimizin desteği faaliyetlerimizde bize büyük bir destekti. Acar Turizm’in sahibi değerli üyemiz Asım Acar’a gittiğimizde bizleri geri çevirmediler. Özellikle tanıtım, gezi seyahat faaliyetlerinde uygun koşullarla yardımcı oldukları ve olacaklarını söylemeleri bizim için çok önemli.

  Şu anki dernek gelirlerimizin genişlemesi, inanınki bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu anlamda Niğde Derbent VakıfBank şubesinde derneğimiz adına bir hesap açtırmış bulunmaktayız.  Sizler için küçük olabilir ama, bizler için çok önemli olan küçükte olsa devamlı yardımlarınız inanınki daha birçok faaliyete zemin oluşturacaktır. Mesela kendim açısından çok önemli olan iki konferansı gerçekleştiremedik. Bor’daki konferanslarımızın Niğde ayağını gerçekleştiremedik.

  Yaptığımız bu faaliyetlerde Kur’an Evi Derneğimiz bir çatı görevi yapmaktadır. Yeni yönetimimizin, başta siz değerli üyelerimizin katkısı ve desteğiyle  derneğimizi bir marka haline getereceği inancım tamdır.

  Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hepinizden Allah razı olsun.

   

  5.12.2015

  Savaş Ören

  Kur’an Evi Derneği Başkanı