«

»

Çağrımız Kur’ana

ÇAĞRIMIZ KUR”ANA

Eûzü bilâhimine’ş-şeytâni’r-racîm:

“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?” Fussılet 41/33

 “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi.” Yunus 10/57

“Ve o, müminler için gerçekten yol gösterici ve rahmettir.” Neml 27/77

“Biz Kur”ân”ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah”tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın.” Meryem 19/97

“Elif, Lâm, Râ. Bu Kur”ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah”ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.” İbrahim 14/1

“…De ki: “Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur”ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım…” Enam 6/19

“Bu Kur”ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah”ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.” İbrahi 14/52

“Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Nur 24/34

“Rabbinden sana vahyolunana uy! Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” Ahzap 33/2

“Rabbinizden size indirilene uyunuz! O”nu berisinde velileren peşlerinden gitmeyiniz! Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” A’raf 7/3

“Allah”tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O”dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur”ân”ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!” Enam 6/114

“Rabbinin sözü, doğruluk ve adâlet bakımından tamamlanmıştır. O”nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir; bilendir.” Enam 6/115

“De ki: “Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah”tan başkasını mı veli edineceğim?” De ki: “Bana, Müslüman olanların bir numarası olmam ve müşriklerden olmamam emredildi.” Enam 6/14

“De ki: “Şüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım.” Enam 6/15

“Biz Kur”ân”dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.” İsra 17/82

“İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.” Enbiya 21/1

“Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” Enbiya 21/47