Kategori Arşivi: Sesli

“Kur’an, insanlık için mikro mesaj makro plandır.”

Konu: Kur’an, Niğde tv.

https://www.youtube.com/watch?v=HGAxfN_JnWE

Konferans: Kur’an’ı anlama usulü

https://www.youtube.com/watch?v=OZEvRDgnh-Q

Konferans, “Kur’an sünnet bütünlüğü”.

https://www.youtube.com/watch?v=P9lXGn5drbo

Konferans “insan ve din”.

https://www.youtube.com/watch?v=qwn4jB4jenA

Konu: kadın, basın açıklaması,

https://www.youtube.com/watch?v=1W-W88W6zhU

Savaş ören, “Nebi ve Rasul” konulu basın açıklaması

https://www.youtube.com/watch?v=bfatjNNK_nE