Kategori Arşivi: Bülten

Kur’an’ı-Kerim’i Tanıyalım

KUR’AN’I-KERİM’İ TANIYALIM Kur’an’ın tanımı: Kur’an’ın değişik tanımları yapılmıştır. Bunlardan ikisi:

Devamını oku »

Kitabımız Kur’an’ı-Kerim

KİTABIMIZ KUR’AN’I-KERİM Allah insanoğlunu akıl, irade sahibi bir varlık olarak yaratmış ve onu birçok varlıktan donanımlı kılmıştır (17/70).

Devamını oku »

Kur’an’ın rehberliğinde

– KUR’AN’IN REHBERLİĞİNDE- ALLAH’IN RASULÜ’NE İTAAT (İslâm’ın doğru anlaşılmasında temel kavramlardan biri) Ahzap Suresi 40. Ayette şöyle buyruluyor; Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm: “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.”

Devamını oku »

Dua Allah’a bir yakarıştır

DUA ALLAH’A BİR YAKARIŞTIR EÛZÜBİLLÊHİMİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM             1– “Bismillêhirrahmênirrahîm (İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla).

Devamını oku »

Kadın

KADIN             Zaman zaman kadın konusu gündeme değişik şekillerde gelir ve konuyla ilgili değişik görüşler kamuoyunda yer alır. Kadının “ezilmişliği”, “haksızlığa uğraması”, “kadın istismarları”, “kadın cinayetleri”…..gibi.

Devamını oku »