Kategori Arşivi: Araştırmalar ve Makaleler

Vahyin Rehberliğ

ALLAH; KURTULUŞUN VE SELAMETİN “VAHYİNE TABİ OLMADA” OLDUĞUNU BİLDİRİYOR. Euzübillahimineşşeytanirracim “Elif Lâm Râ. Bu bir Kitap’tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.” İbrahim 14/1

Devamını oku »

Allah’ın yaratıcılığı ve yol göstericiliği

ALLAH’IN YARATICILIĞI VE YOL GÖSTERİCİLİĞİ Euzübillahimineşşeytanirracim Allah Rasulünün bir sünneti; “Onlar öyle seçkin kimselerdir ki, Allah’ın buyruklarını tebliğ ederler, O’nu sayıp, O’ndan çekinir ve O’ndan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter.” Ahzab, 33/39

Devamını oku »

Kurtuluşun tek ölçüsü

KURTULUŞUN TEK ÖLÇÜSÜ Allah, zerreden kürreye varlıkları yarattı ve aynı zamanda onların misyonlarını da belirledi/yükledi. Bütün varlıklar hücresinden bütünlüğüne kadar bu ilahi kodlamaya tabidir.

Devamını oku »

Kader konusu

KADER KONUSU (Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racîm) 1- ALLAH’IN KADER ÖĞRETİSİ; Kur’an’da kader kelimesi; takdir etmek/yapmak/oluşturmak (77/23, 10/5…), ölçü (her şeyin bir ölçüye göre yaratılması 54/49), ölçmek biçmek (74/18-23), kısmak (89/16), sahip olmak (48/21), gerekli güç/donanım/ölçü (17/30…), güç getirmek (21/87), kıymet (97/1-3), yemek kazanı (34/13), Allah’ın sıfatı (2/20…) gibi anlamlarda geçmektedir.

Devamını oku »

Okumak ve anlamak

OKUMAK ve ANLAMAK “Kur’ân” kelimesi, etimolojik olarak özünde “anlamayı” içerir.

Devamını oku »

Mesih-Mehdi inanışı, Hz. İsa’nın dönüşü ve Deccal

MESİH-MEHDİ İNANIŞI, HZ. İSA’NIN DÖNÜŞÜ ve DECCAL!!! Mesih ve mehdilerin hiç eksik olmadığı, hatta günümüzde erken kalkanın kendini mehdi ilan ettiğinden hareketle, böylesine komplike bir konuda ana hatlarıyla bir araştırma yaparak dikkatlerinize sunmak istedim.

Devamını oku »

Kur’an dili gerçekten arapça mı?

KURÂN’IN DİLİ GERÇEKTEN ARAPÇA MIDIR?             Vahyin son sürümü olan Kurân’ın dilinin Arapça olduğu, Arapça’nın ise kutsal bir dil olduğu, ilk insanın bile Arapça konuştuğu, kabirdeki sorgu-suâl dilinin Arapça olduğundan tutun da cennette dâhi Arapça konuşulacağına dair târihî mâlûmatın sorgulanamaz îtikâdî kabullerimiz hâline geldiği göz önüne alındığında yukarıdaki soruyu anlamsız hatta tehlikeli bile görmek mümkündür!

Devamını oku »

Ailede mutluluk ve evlilik sanatı

AİLEDE MUTLULUK VE EVLİLİK SANATI Her şeyden önce evlenmeyi göze almak, dünyanın başarılması en zor sanatlarından birisini icrâ etmeyi göze almaktır.

Devamını oku »

Kur’an’ın anlaşılmasında iki mesele

KUR’AN’-I KERİM’’İN ANLAŞILMASINDA İKİ MESELE Kur’an; İslâm’ın tek ve yeterli temel kaynağı iken, içerik anlamında Kur’an hakkında yeterli bilgiye sahip olamamamızdan, din hakkında başka kaynak arayışlarına girilerek, Kur’an’a yetersiz olduğu muamelesi yapılarak, Kur’an’ın yol göstericiliğinden uzaklaşılmakta ve bunun sonucu olarakta müslümanların ve insanlığın sıkıntılarına bir çözüm üretilememektedir. Bunun başlıca sebepleri ise;

Devamını oku »

Kur’an’ın tanımladığı Müslüman

KUR’AN’IN TANIMLADIĞI MÜSLÜMAN Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm; Allah’tan başka ve Allah’ın berisinde ilahlar edinmez.

Devamını oku »

Eski yazılar «