Kategori Arşivi: ADEM DOĞANTEMUR

Okumak ve anlamak

OKUMAK ve ANLAMAK “Kur’ân” kelimesi, etimolojik olarak özünde “anlamayı” içerir.

Devamını oku »

Mesih-Mehdi inanışı, Hz. İsa’nın dönüşü ve Deccal

MESİH-MEHDİ İNANIŞI, HZ. İSA’NIN DÖNÜŞÜ ve DECCAL!!! Mesih ve mehdilerin hiç eksik olmadığı, hatta günümüzde erken kalkanın kendini mehdi ilan ettiğinden hareketle, böylesine komplike bir konuda ana hatlarıyla bir araştırma yaparak dikkatlerinize sunmak istedim.

Devamını oku »

Kur’an dili gerçekten arapça mı?

KURÂN’IN DİLİ GERÇEKTEN ARAPÇA MIDIR?             Vahyin son sürümü olan Kurân’ın dilinin Arapça olduğu, Arapça’nın ise kutsal bir dil olduğu, ilk insanın bile Arapça konuştuğu, kabirdeki sorgu-suâl dilinin Arapça olduğundan tutun da cennette dâhi Arapça konuşulacağına dair târihî mâlûmatın sorgulanamaz îtikâdî kabullerimiz hâline geldiği göz önüne alındığında yukarıdaki soruyu anlamsız hatta tehlikeli bile görmek mümkündür!

Devamını oku »

Ailede mutluluk ve evlilik sanatı

AİLEDE MUTLULUK VE EVLİLİK SANATI Her şeyden önce evlenmeyi göze almak, dünyanın başarılması en zor sanatlarından birisini icrâ etmeyi göze almaktır.

Devamını oku »

Hz. Peygamberi Tüketenler

Büyük liderlerin ölümü onları putlaştırmaktır. Ben Hz. Muhammed’in büyük bir dönüştürücü güce sahip, dünyanın ender tanıdığı devrimci bir lider olduğunu her vesileyle dile getirmeye çalışırım.

Devamını oku »

Uzak Allah!

            UZAK ALLAH!             İnsanlık tarihindeki dini veya toplumsal tüm sapmaların temel nedenlerinden birisinin “Allah” tasavvurundaki yanlışlık olduğu söylenebilir ki bu da “Uzak Allah” düşüncesidir.

Devamını oku »

ÖLÜLER İMPARATORLUĞU ve ANİMİZM

            ÖLÜLER İMPARATORLUĞU ve ANİMİZM   “Animizm”i kısaca “Ruhları ilahlaştırma” olarak tanımlamak mümkündür. Peygamberlerin, şehitlerin, ölü veya diri evliyanın, salih kulların ruhlarının her yerde hazır ve nâzır olduğu, insanlara himmet edip, yardımlarına koştukları ve onların ruhaniyetlerinden yardım istemek yaygın inanışlarımızdandır. Kadim ve iptidaî bir din olan Animizm’e göre her yerde, her bir şeyin ruhu vardır ve …

Devamını oku »

KÜÇÜK TANRILAR!

KÜÇÜK TANRILAR!   Allah Kelamının tüm insanlığa son ve evrensel sürümü olan Kuran-ı Kerim’i baştan sona incelediğinizde karşınıza çıkacak temel konu “Tevhid” inancı olacaktır. “Tevhid” kavramı etimolojik olarak Allah’ın varlığından ziyade “birliğini, tekliğini” ifade eder. Buna göre Tevhid, yeryüzünde Allah’tan başka ibadet edilecek, yardım dilenecek ve boyun eğilecek hiç bir otoritenin bulunamadığına iman etmektir.

Devamını oku »

İBN. ARABÎ-DİNLERİN BİRLİĞİ ve İNSAN-I KÂMİL

İBN. ARABÎ-DİNLERİN BİRLİĞİ ve İNSAN-I KÂMİL   İbn Arabî’nin öğretisinin önemli özelliklerinden birisi de “Dinlerin Birliği” inancı ile ilgilidir. Ona göre farklı dinlerin oluşu sadece isimlerin ve şekillerin farklılığındandır. O’na göre Tanrı ve Kâinat bir olduğuna göre Firavun bile Allah’a ibadet etmiştir. Bu nedenle Firavun kâmil bir mümindir (!). Zira taptığı şey de varlığın yani …

Devamını oku »

TASAVVUF’TA “VAHDET-İ VÜCUTÇULUK”

TASAVVUF’TA “VAHDET-İ VÜCUTÇULUK”   Filozof olarak tasavvufu bir felsefî sistem haline getirme yolunda ilk ciddi teşebbüsün Suhreverdî’ye (ö.632/1236) ait olduğu söylenebilir. Suhreverdî, Plotinus’un südûr teorisinden hareketle varlık kademeleri hakkında yeni bir görüş getirmiştir. Bu görüşün esası Vahdet-i vücutçuluk (panteizm) olup ontolojik ve bilgi nazariyesi bakımından önemli neticeler doğurmaktadır. Ona göre varlık birdir, onun birbirinden farklı …

Devamını oku »

Eski yazılar «