Kategori Arşivi: İlmihal Bilgileri

Muhammet a.s.’ı Kur’an’dan Tanımak

MUHAMMET A.S.’I KUR’AN’DAN TANIMAK Eûzübillâhimineşşeytânirracîm “Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.” Al’i-İmra 3/144

Devamını oku »

Kur’an tek doğru yolu göstericidir

اَعُوذُ بِاللّٗهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım بِسْمِ اللّٗهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

Devamını oku »

Kur’an’dan hatırlatma

KUR’AN’DAN HATIRLATMA İnandığımızı söylemek yerine Kur’an’ın ne dediğini anlayarak onun dediği istikamete yönelmek hidayettir/kurtuluştur. Şeytan bizi, Kur’an adına oluşturulan dindarlığımızla yanıltmasın. Pişmanlığın hiçbir anlamının olmadığını iyi bilinmelidir.

Devamını oku »

Kur’anın aydınlığında

KUR’AN’IN AYDINLIĞINDA Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racîm. “De ki: “Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi bilmektedir.” Hucurat 49/16 “Ta, sin. Bunlar Kur’an’ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.” Neml 27/1 “İnananlara rehber ve müjdedir.” Neml 27/2 “Onlar ki namazı kılarlar, zekâtı verirler ve âhirete de kesin olarak inanırlar.” Neml 27/3 …

Devamını oku »

Kader konusu

KADER KONUSU (Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racîm) 1- ALLAH’IN KADER ÖĞRETİSİ; Kur’an’da kader kelimesi; takdir etmek/yapmak/oluşturmak (77/23, 10/5…), ölçü (her şeyin bir ölçüye göre yaratılması 54/49), ölçmek biçmek (74/18-23), kısmak (89/16), sahip olmak (48/21), gerekli güç/donanım/ölçü (17/30…), güç getirmek (21/87), kıymet (97/1-3), yemek kazanı (34/13), Allah’ın sıfatı (2/20…) gibi anlamlarda geçmektedir.

Devamını oku »

Kur’an’ın aydınlığında kurban

KUR’AN’IN AYDINLIĞINDA KURBAN   Allah Kur’an’da ayetleri iki kısma ayırmaktadır. İlki muhkem yani hüküm koyan, emir veren ayetlerdir. Diğeri ise müteşabih yani muhkemi detaylandıran, muhkemle bağlantılı olan ayetlerdir. İşte bu ayetlerle Allah kitabını detaylandırmakta, açıklamakta ve tefsir etmektedir. Allah’ın insanlar içinden seçtiği nebilere vahyederek insanlara dinini öğretmekte, bununla insanlara hidayet yolunu göstermektedir (Bakara 2/2, Al’i-İmran …

Devamını oku »

Kur’an’ın yol göstericiliği

KUR’AN’IN GÖSTERDİĞİ YOL HARİTASI Kur’an’ın rehberliği Eûzi Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm “Rabbinizden size indirilene uyun, O’nun dununda velilere uymayın. Ne az hatırlıyorsunuz!” A’râf 7/3

Devamını oku »

Kur’an’ın anlaşılmasında iki mesele

KUR’AN’-I KERİM’’İN ANLAŞILMASINDA İKİ MESELE Kur’an; İslâm’ın tek ve yeterli temel kaynağı iken, içerik anlamında Kur’an hakkında yeterli bilgiye sahip olamamamızdan, din hakkında başka kaynak arayışlarına girilerek, Kur’an’a yetersiz olduğu muamelesi yapılarak, Kur’an’ın yol göstericiliğinden uzaklaşılmakta ve bunun sonucu olarakta müslümanların ve insanlığın sıkıntılarına bir çözüm üretilememektedir. Bunun başlıca sebepleri ise;

Devamını oku »

Kur’an’ın tanımladığı Müslüman

KUR’AN’IN TANIMLADIĞI MÜSLÜMAN Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm; Allah’tan başka ve Allah’ın berisinde ilahlar edinmez.

Devamını oku »

Nübüvvet (Peygamberlik), Nebi/Rasul

NÜBÜVVET (PEYGAMBERLİK) NEBİ/RASUL Her şeyimizi Allah’a borçluyuz. Buna karşılık onun bizden istediği kendisine kulluktur. Yani Allah’a iman, O’nu tanıma, O’na boyun eğme, O’ndan başka ilah kabul etmemedir. Bu anlamda hiçbir nebi/rasul, insanları kendine kul köle olmaya değil, “Rabbe”kul olmaya çağırmıştır.

Devamını oku »

Eski yazılar «