2015-2016 Eğitim Yılı Dolayısıyla İlgili Basın Açıklaması

KUR’AN EVİ DERNEĞİ

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Yeni eğitim öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile üniversiteye yeni kayıt olan ve devam eden öğrenciler ve yakınları için bir telaşla beraber, bir heyecan ve ilerisine dönük bir umut ve beklentidir. Bu girişin kalanını oku »

Ailede mutluluk ve evlilik sanatı

AİLEDE MUTLULUK VE EVLİLİK SANATI

Her şeyden önce evlenmeyi göze almak, dünyanın başarılması en zor sanatlarından birisini icrâ etmeyi göze almaktır. Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’ın yol göstericiliği

KUR’AN’IN GÖSTERDİĞİ YOL HARİTASI

Kur’an’ın rehberliği

Eûzi Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm

“Rabbinizden size indirilene uyun, O’nun dununda velilere uymayın. Ne az hatırlıyorsunuz!” A’râf 7/3 Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’ın anlaşılmasında iki mesele

KUR’AN’-I KERİM’’İN ANLAŞILMASINDA İKİ MESELE

Kur’an; İslâm’ın tek ve yeterli temel kaynağı iken, içerik anlamında Kur’an hakkında yeterli bilgiye sahip olamamamızdan, din hakkında başka kaynak arayışlarına girilerek, Kur’an’a yetersiz olduğu muamelesi yapılarak, Kur’an’ın yol göstericiliğinden uzaklaşılmakta ve bunun sonucu olarakta müslümanların ve insanlığın sıkıntılarına bir çözüm üretilememektedir. Bunun başlıca sebepleri ise; Bu girişin kalanını oku »

“İnsan ve Din” konferans konuşması

KONFERANS KONUŞMASI

{Kur’an Evi Derneği Tarafından Düzenlenen

Konferansta Savaş Ören’in Yaptığı Konuşma

11.4.2015, Bor Kültür Merkezi}

Essalamü Aleyküm Ve Rahmetullâhi ve Berakâtüh.

Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racim

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd Alemlerin / tüm varlıkların sahibi Allah’a’dır. Salat, Selam Adem A.S. dan Muhammet A.S. a kadar, Kur’an’da ismi geçen ve geçmeyen tüm nebilere ve onlara tabi olanların üzerine olsun. Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’ın tanımladığı Müslüman

KUR’AN’IN TANIMLADIĞI MÜSLÜMAN

Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm;

  1. Allah’tan başka ve Allah’ın berisinde ilahlar edinmez. Bu girişin kalanını oku »

Nübüvvet (Peygamberlik), Nebi/Rasul

NÜBÜVVET

(PEYGAMBERLİK)

NEBİ/RASUL

Her şeyimizi Allah’a borçluyuz. Buna karşılık onun bizden istediği kendisine kulluktur. Yani Allah’a iman, O’nu tanıma, O’na boyun eğme, O’ndan başka ilah kabul etmemedir.

Bu anlamda hiçbir nebi/rasul, insanları kendine kul köle olmaya değil, “Rabbe”kul olmaya çağırmıştır. Bu girişin kalanını oku »

Muhammet (a.s.) Salât’ü-Selam getirmek

  1. Allah Resulüne sevgi ve Muhammet Mustafa (AS)’a Salat’ü-Selam getirmek

    “Salât” kelimesi insan için kullanıldığında “ateşe odun atmak” fiilinden gelir. Bu ise bir destekleme eylemidir. Bu girişin kalanını oku »

Namaz, İmsak ve Namaz Vakitleri

NAMAZ,  NAMAZ VAKİTLERİ VE NAMAZIN ÖNEMİ

(BİLGİLERİMİZİ KUR’AN’LA TASHIH)

DİNİ ALLAH’A HAS KILMAK

EÛZÜBİLLÊHİMİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM

(Taşlanan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım)

LÜTVEN ÂYETLERİ AĞIR AĞIR VE ÜZERİNDE DÜŞÜNEREK OKUYALIM

“Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.”  Zumer 29/2 Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’da namaz ibadeti ve detayları

KUR’AN’DA “NAMAZ İBADETİ” VE DETAYLARI

Yüce Allah evrenin yaratıcısı ve ibadete tek layık olan mabudu olarak, kulluğun şekilsel boyuttaki ibadet usullerini de doğal olarak kendisi belirlemiştir. Namaz da bu ibadetlerden biridir ki; Allah Rasulü, Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «