ALLAH’IN RASULÜNE İTAAT

ALLAH’IN RASULÜ’NE İTAAT

(İslâm’ın doğru anlaşılmasında temel kavramlardan biri)

Ahzap Suresi 40. Ayette şöyle buyruluyor; Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm:

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.”

Bu Âyet’i-Kerimede Muhammet A.S.’ın üç yönüne vurgu yapılıyor: Bu girişin kalanını oku »

KUR’AN’IN GÖSTERDİĞİ YOL HARİTASI

KUR’AN’IN GÖSTERDİĞİ YOL HARİTASI

Kur’an’ın rehberliği

Eûzi Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm

“Rabbinizden size indirilene uyun, O’nun dununda (Allah’a ulaşmada aracı kabul edilenler) velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?” A’râf 7/3

“Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.” İsra 17/9 Bu girişin kalanını oku »

BAYRAM MESAJI

 

NİĞDE KUR’AN EVİ DERNEĞİ

 BAYRAM MESAJI

          Allah, insanı tür anlamında, diğer varlıklardan1  sonra belirli bir amaca2 ve gayeye yönelik, yerde ve göklerde olan şeyleri emrine boyun büker  bir halde3 sorumluluk sahibi4 bir varlık olarak yaratmıştır. Bu girişin kalanını oku »

KURBAN

KURBAN

ESTEÎZÜ BİLLÂH

Allah, insanlık tarihi boyunca, insanlara içlerinden seçtikleri NEBİLER vasıtasıyla ( “Sana ancak, senden önceki nebilere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap sahibidir.”  Fussilet 41/43), TEK HİDAYET  verici ve hidayetin TEK MERCİİ olarak hidayet/kurtuluş ilkelerini bildirmiş (A’râf 7/3) ve gideceği dosdoğru  yolunu (Fatiha 1/6, Ahzâp 33/2, Enam 6/104, 153) göstermiştir. Bu girişin kalanını oku »

İSLÂM’IN TEMELİ ALLAH İNANCI

İSLÂMIN TEMELİ OLAN

ALLAH İNANCI

Allah; zat, sıfat ve fiillerinde tek olan, mülkün var edicisi, yer, gökler ve içindekilerin sahibi, varlıklar üzerlerinde yaratılış gaye ve ölçülerini koyan, evren üzerinde tasarruf ve hükümranlığı asla paylaşmayan, ahiret aleminin de tek sahibi ve hükümdarıdır/hakimidir. Bu girişin kalanını oku »

2014 ÖĞRETİM YILI BASIN AÇIKLAMASI

KUR’AN EVİ DERNEĞİ

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Eylül Ayı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile üniversiteye yeni kayıt olan ve devam eden öğrenciler ve yakınları için tatlı bir telaşla beraber, yeni bir heyecan ve ilerisine dönük bir umut ve beklentidir. Bu girişin kalanını oku »

KUR’AN’DAN KUR’AN’A BAKIŞ

KUR’AN’DAN KUR’AN’A BAKIŞ

KUR’ANIN İNİŞ SEBEBİ

Esteîzü-billâh

“Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.” Nahl 16/89 Bu girişin kalanını oku »

MUHAMMET A.S. DİN OLARAK KUR’AN’A UYMUŞTUR

MUHAMMET A.S. DİN OLARAK KUR’AN’A UYMUŞTUR

Din/İslâm,  Muhammet a.s.’ın şahsında tamamlanmış (Maide 5/3) .  Muhammet A.S. Allah’ın seçtiği son nebi (Esteîzü billâh; Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Bu girişin kalanını oku »

DİN ÖĞRETİMİ VE KUR’AN

Esteîzü billâh

“Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.” Furkan 25/73

DİN ÖĞRETİMİ VE KUR’AN

            Türkiye’de DİNİ ÖĞRETİM örgün eğitim içinde, Kur’an Kursları, İmam hatip Ortaokulu, Din Kül. Ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli; Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammet’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler derslerinde, İ.H.L. ve İlahiyat Fakülteleri, İhtisas Merkezleri (Haseki gibi) ve bazı bölgelerimizde geleneksel olarak da ÖZEL MEDRESELERDE yapılmaktadır.

Bu girişin kalanını oku »

KADİR GECESİ MESAJI

NİĞDE KUR’AN EVİ DERNEĞİ

KADİR GECESİ MESAJI

Kadir gecesi; Allah’ın son bir defa, vahyiyle/mesajıyla insanlığa kılavuzluk/rehberlik etmeye başladığı gecedir.

İnsanlık hayatının kurtuluşu, Kadir Gecenin Aydınlığıyla/Kur’an’ladır.

Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «