İslâm’ın temeli olan Allah inancı

 

 

İSLÂM’IN TEMELİ OLAN

 

ALLAH İNANCI

 

            Allah; zat, sıfat ve fiillerinde tek olan, mülkün var edicisi, yer, gökler ve içindekilerin sahibi, varlıklar üzerlerinde yaratılış gaye ve ölçülerini koyan, evren üzerinde tasarruf ve hükümranlığını asla paylaşmayan, ahiret aleminin de tek sahibi ve hükümdarıdır. Bu girişin kalanını oku »

Yanlış

YANLIŞ

 Müslüman dünyada din öğretiminde; Tevrat, Zebur, İncil’in aslının değiştirildiği öğretiliyor ve öyle biliniyor. Bu doğru değildir.

DOĞRUSU Bu girişin kalanını oku »

Kaç ilahi din var?

KAÇ İLAHİ DİN VAR?

İlgili kitaplarda (dinler tarihi) dinlerin tasnifi (sınıflandırılması); ilahi (Allah katında) dinler, ilahi olmayan dinler diye yapılıyor ve ilahi dinler üçe ayrılarak, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olarak yazılıyor/anlatılıyor. Bu girişin kalanını oku »

ALLAH’IN RASULÜNE İTAAT

ALLAH’IN RASULÜ’NE İTAAT

(İslâm’ın doğru anlaşılmasında temel kavramlardan biri)

Ahzap Suresi 40. Ayette şöyle buyruluyor; Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm:

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.”

Bu Âyet’i-Kerimede Muhammet A.S.’ın üç yönüne vurgu yapılıyor: Bu girişin kalanını oku »

KUR’AN’IN GÖSTERDİĞİ YOL HARİTASI

KUR’AN’IN GÖSTERDİĞİ YOL HARİTASI

Kur’an’ın rehberliği

Eûzi Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm

“Rabbinizden size indirilene uyun, O’nun dununda (Allah’a ulaşmada aracı kabul edilenler) velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?” A’râf 7/3

“Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.” İsra 17/9 Bu girişin kalanını oku »

KURBAN

KURBAN

ESTEÎZÜ BİLLÂH

Allah, insanlık tarihi boyunca, insanlara içlerinden seçtikleri NEBİLER vasıtasıyla ( “Sana ancak, senden önceki nebilere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap sahibidir.”  Fussilet 41/43), TEK HİDAYET  verici ve hidayetin TEK MERCİİ olarak hidayet/kurtuluş ilkelerini bildirmiş (A’râf 7/3) ve gideceği dosdoğru  yolunu (Fatiha 1/6, Ahzâp 33/2, Enam 6/104, 153) göstermiştir. Bu girişin kalanını oku »

İSLÂM’IN TEMELİ ALLAH İNANCI

İSLÂMIN TEMELİ OLAN

ALLAH İNANCI

Allah; zat, sıfat ve fiillerinde tek olan, mülkün var edicisi, yer, gökler ve içindekilerin sahibi, varlıklar üzerlerinde yaratılış gaye ve ölçülerini koyan, evren üzerinde tasarruf ve hükümranlığı asla paylaşmayan, ahiret aleminin de tek sahibi ve hükümdarıdır/hakimidir. Bu girişin kalanını oku »

KUR’AN’DAN KUR’AN’A BAKIŞ

KUR’AN’DAN KUR’AN’A BAKIŞ

KUR’ANIN İNİŞ SEBEBİ

Esteîzü-billâh

“Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.” Nahl 16/89 Bu girişin kalanını oku »

MUHAMMET A.S. DİN OLARAK KUR’AN’A UYMUŞTUR

MUHAMMET A.S. DİN OLARAK KUR’AN’A UYMUŞTUR

Din/İslâm,  Muhammet a.s.’ın şahsında tamamlanmış (Maide 5/3) .  Muhammet A.S. Allah’ın seçtiği son nebi (Esteîzü billâh; Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Bu girişin kalanını oku »

DİN ÖĞRETİMİ VE KUR’AN

Esteîzü billâh

“Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.” Furkan 25/73

DİN ÖĞRETİMİ VE KUR’AN

            Türkiye’de DİNİ ÖĞRETİM örgün eğitim içinde, Kur’an Kursları, İmam hatip Ortaokulu, Din Kül. Ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli; Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammet’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler derslerinde, İ.H.L. ve İlahiyat Fakülteleri, İhtisas Merkezleri (Haseki gibi) ve bazı bölgelerimizde geleneksel olarak da ÖZEL MEDRESELERDE yapılmaktadır.

Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «