“İnsan ve Din” konferans konuşması

KONFERANS KONUŞMASI

{Kur’an Evi Derneği Tarafından Düzenlenen

Konferansta Savaş Ören’in Yaptığı Konuşma

11.4.2015, Bor Kültür Merkezi}

Essalamü Aleyküm Ve Rahmetullâhi ve Berakâtüh.

Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racim

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd Alemlerin / tüm varlıkların sahibi Allah’a’dır. Salat, Selam Adem A.S. dan Muhammet A.S. a kadar, Kur’an’da ismi geçen ve geçmeyen tüm nebilere ve onlara tabi olanların üzerine olsun. Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’ın tanımladığı Müslüman

KUR’AN’IN TANIMLADIĞI MÜSLÜMAN

Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm;

  1. Allah’tan başka ve Allah’ın berisinde ilahlar edinmez. Bu girişin kalanını oku »

Nübüvvet (Peygamberlik), Nebi/Rasul

NÜBÜVVET

(PEYGAMBERLİK)

NEBİ/RASUL

Her şeyimizi Allah’a borçluyuz. Buna karşılık onun bizden istediği kendisine kulluktur. Yani Allah’a iman, O’nu tanıma, O’na boyun eğme, O’ndan başka ilah kabul etmemedir.

Bu anlamda hiçbir nebi/rasul, insanları kendine kul köle olmaya değil, “Rabbe”kul olmaya çağırmıştır. Bu girişin kalanını oku »

Muhammet (a.s.) Salât’ü-Selam getirmek

  1. Allah Resulüne sevgi ve Muhammet Mustafa (AS)’a Salat’ü-Selam getirmek

    “Salât” kelimesi insan için kullanıldığında “ateşe odun atmak” fiilinden gelir. Bu ise bir destekleme eylemidir. Bu girişin kalanını oku »

Namaz, İmsak ve Namaz Vakitleri

NAMAZ,  NAMAZ VAKİTLERİ VE NAMAZIN ÖNEMİ

(BİLGİLERİMİZİ KUR’AN’LA TASHIH)

DİNİ ALLAH’A HAS KILMAK

EÛZÜBİLLÊHİMİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM

(Taşlanan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım)

LÜTVEN ÂYETLERİ AĞIR AĞIR VE ÜZERİNDE DÜŞÜNEREK OKUYALIM

“Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.”  Zumer 29/2 Bu girişin kalanını oku »

Kur’an’da namaz ibadeti ve detayları

KUR’AN’DA “NAMAZ İBADETİ” VE DETAYLARI

Yüce Allah evrenin yaratıcısı ve ibadete tek layık olan mabudu olarak, kulluğun şekilsel boyuttaki ibadet usullerini de doğal olarak kendisi belirlemiştir. Namaz da bu ibadetlerden biridir ki; Allah Rasulü, Bu girişin kalanını oku »

Tevrat, Zebur, İncil değişti mi?

TEVRAT, ZEBUR VE İNCİL DEĞİŞTİ Mİ?

Müslüman dünyada din öğretiminde; Tevrat, Zebur, İncil’in aslının değiştirildiği öğretiliyor ve öyle biliniyor. Konuyu bir irdeleyelim bakalım;

DOĞRUSU

Kur’an, Allah’ın tüm nebilere vahyine aynı zamanda ZİKR diyor. Bu girişin kalanını oku »

İslâm’ın temeli olan Allah inancı

İSLÂM’IN TEMELİ OLAN

ALLAH İNANCI

            Allah; zat, sıfat ve fiillerinde tek olan, mülkün var edicisi, yer, gökler ve içindekilerin sahibi, varlıklar üzerlerinde yaratılış gaye ve ölçülerini koyan, evren üzerinde tasarruf ve hükümranlığını asla paylaşmayan, ahiret aleminin de tek sahibi ve hükümdarıdır. Bu girişin kalanını oku »

Kaç ilahi din var?

KAÇ İLAHİ DİN VAR?

İlgili kitaplarda (dinler tarihi) dinlerin tasnifi (sınıflandırılması); ilahi (Allah katında) dinler, ilahi olmayan dinler diye yapılıyor ve ilahi dinler üçe ayrılarak, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olarak yazılıyor/anlatılıyor. Bu girişin kalanını oku »

Allah’ın Rasulüne İtaat

ALLAH’IN RASULÜ’NE İTAAT

(İslâm’ın doğru anlaşılmasında temel kavramlardan biri)

Ahzap Suresi 40. Ayette şöyle buyruluyor; Eûzü Billâhimine’ş-Şeytâni’r-Racîm:

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.”

Bu Âyet’i-Kerimede Muhammet A.S.’ın üç yönüne vurgu yapılıyor: Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «